Bezpieczna temperatura wody – czyli baterie termostatyczne

Ciepła woda używana do codziennych celów higieniczno-sanitarnych powinna mieć komfortową temperaturę zbliżoną do ludzkiego ciała. Przekroczenie jej poziomu może grozić poparzeniem skóry, dlatego należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia w instalacji c.w.u. Jakie są ich rodzaje? M.in. baterie termostatyczne.

Zgodnie z warunkami technicznymi, ciepła woda dostarczana do punktów poboru powinna mieć temperaturę w zakresie 55-60°C, co jest podyktowane ochroną przed rozwojem bakterii Legionella, które w takich warunkach przestają się namnażać. Natomiast za komfortową i bezpieczną temperaturę wody dla człowieka uważa się poziom 38-44°C. Takie parametry uzyskuje się zazwyczaj dzięki mieszaczom, w które są zaopatrzone armatury umywalkowe czy prysznicowe, jednak nie zawsze jest to pewna ochrona. Ryzyko oparzenia wodą o zbyt wysokiej temperaturze dotyczy w szczególności osób starszych czy dzieci, dlatego instalacje wodne z zasobnikiem powinny być koniecznie zaopatrzone w zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą. W zależności od potrzeb można wybrać zawór termostatyczny montowany w punkcie poboru, tuż przed armaturą czerpalną, lub bezpośrednio w armaturze. Najbardziej nowoczesną odmianą są baterie elektroniczne z funkcją ograniczania temperatury, które umożliwiają jej bardzo precyzyjną regulację.

W jakich instalacjach wodnych zabezpieczenia są konieczne?

W kontakcie z wodą o temperaturze wyższej niż 50°C skóra ulega uszkodzeniom, od bolesnego zaczerwienienia aż po groźne poparzenia.

  • Największe ryzyko generują układy, w których woda podgrzewana jest starego typu kotłami stałopalnymi bez automatyki czy kolektorami słonecznymi, w których woda może być w niekontrolowany sposób podgrzewana do bardzo wysokich temperatur. 
  • W instalacjach solarnych wręcz dąży się do możliwie maksymalnego podgrzewu wody. Niekiedy temperatura wody w zasobniku solarnym może sięgać nawet poziomu 95°C.
  • We wszystkich tych przypadkach konieczne jest stosowanie urządzeń, które pozwalają ograniczyć temperaturę ciepłej wody w punkcie poboru. Optymalnym rozwiązaniem mogą być zawory regulacyjne z termostatem, które montuje się tuż przed punktem czerpalnym zamiast tradycyjnego zaworu kątowego. Nie tylko regulują ilość, lecz także temperaturę wypływającej wody. Bardziej zaawansowanym zabezpieczeniem są elektroniczne baterie z termostatem, jak np. SCHELL XERIS E-T, które umożliwiają bardzo precyzyjne ustawienie temperatury wypływającej wody.

Dlaczego warto stosować baterie termostatyczne?

Gorącą wodą z kranu można się poparzyć np. podczas nieuważnej obsługi armatury jednouchwytowej czy w momencie, gdy są wahania ciśnienia zimnej wody w instalacji. Baterie termostatyczne są rozwiązaniem – np. bateria na podczerwień SCHELL XERIS E-T z wmontowanym termostatem blokuje na stałe temperaturę wypływającej wody do komfortowego poziomu 38°C. W razie potrzeby parametr ten można obniżyć za pomocą poręcznej dźwigni na boku korpusu. Termostat chroni także użytkowników przed skutkami awarii wodociągu – w momencie braku dostaw zimnej wody automatycznie odcina dopływ.
Obudowa baterii ma zawsze niską temperaturę w dotyku. Elektroniczne armatury oferują ponadto inne funkcje, które ułatwiają zachowanie higienicznej czystości instalacji, jak np. płukanie antystagnacyjne, które jest uruchamiane po upływie 24 godzin od ostatniego użycia.

Więcej informacji na: www.schell.eu