Kotły grzewcze klasy 5 – czemu warto je instalować?

Dlaczego warto instalować kotły grzewcze klasy 5? Za zły stan powietrza i smog odpowiadają m.in. zanieczyszczenia emitowane przez lokalne kotłownie, domowe kotły grzewcze czy kominki, w których często w niewłaściwy sposób spalane jest niewłaściwe paliwo. Kotły klasy 5, spełniające wymagania ekoprojektu, emitują o 20-50% mniej szkodliwych substancji w porównaniu do kotłów klasy 4.

W kilku województwach są uchwały antysmogowe, które zakazują palenia w kotłach i kominkach takimi paliwami jak: muł węglowy, flotokoncentrat, węgiel brunatny lub kamienny o niskiej wartości opałowej oraz drewno o wilgotności ponad 20%. Zabraniają też instalowania nowych kotłów i kominków, które nie spełniają określonych wymogów w zakresie efektywności
energetycznej i emisji zanieczyszczeń.

Grzejnik dekoracyjny INDIVI NEW z czarnego szkła INSTAL PROJEKT; Leroy Merlin

Nowoczesne kotły klasy 5, spełniające wymagania ekoprojektu, emitują o 20-50% mniej szkodliwych substancji w porównaniu do kotłów klasy 4. Są przy tym dużo bardziej wydajne niż kotły starszych typów. Kotły mają systemy precyzyjnego dozowania powietrza i paliwa do paleniska. Ich komory spalania są wykonane z materiałów ceramicznych akumulujących ciepło, co pozwala uzyskać wysoką temperaturę potrzebną do spalania lotnych substancji wydzielających się z paliwa. W kanałach spalinowych kotłów znajdują się zawirowywacze (turbulizatory), zaburzające ruch spalin, co powoduje, że intensywniej oddają ciepło wodzie, dzięki czemu zwiększa się sprawność kotła. Przyczyniają się też do zatrzymywania pyłu, zmniejszając jego emisję.

Paliwo do kotłów klasy 5

W zależności od rodzaju kotła, w urządzeniu można spalać wyłącznie węgiel typu ekogroszek albo granulat z biomasy (pellety). W kotłach spełniających wymagania ekoprojektu nie ma tak zwanego rusztu awaryjnego, umożliwiającego spalanie np. śmieci.
Nie tylko rodzaj paliwa ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska, ale również sposób, w jaki jest ono spalane. Kotły na paliwo stale są produkowane w różnych klasach. Norma PN-EN303–5:2012 definiuje trzy klasy kotłów: 3 (najniższą), 4 i5 (najwyższą). Przynależność kotła do określonej klasy określa spełnienie warunków dotyczących zarówno sprawności cieplnej urządzenia, jak i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy, podanych z uwzględnieniem rodzaju paliwa, mocy kotła, a także sposobu załadunku. Węgiel spalany w kotle klasy 5 będzie emitował znacznie mniej szkodliwych substancji w porównaniu do kotła klasy 1.

Opracowane przy współpracy z dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk i dr inż. Bogusław Maludziński, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej dla Leroy Merlin Polska