Czy beton komórkowy jest szkodliwy?

Beton komórkowy jest materiałem bezpiecznym. Piasek, wapno, cement i woda stanowią podstawowe surowce, z jakich produkuje się bloczki z betonu komórkowego. Nie są emitowane żadne szkodliwe związki.

Zastosowane  naturalne surowce nadają mu białą barwę. W swoim składzie nie zawiera odpadów produkcyjnych, takich jak popioły lotne i nie emituje żadnych szkodliwych związków. Beton komórkowy jest „najzdrowszym” materiałem konstrukcyjnym i charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem promieniotwórczości naturalnej wśród materiałów do budowy ścian.

 

W Polsce są prowadzone badania surowców i materiałów budowlanych pod kątem ich promieniotwórczości. Co z nich wynika?

Materiały budowlane do wznoszenia ścian dzielą się na trzy grupy:

  • niskoaktywne – beton komórkowy, silikaty oraz beton zwykły
  • średnioaktywne – keramzytobeton, beton lekki na kruszywie keramzytowym
  • o podwyższonej aktywności – ceramika budowlana, żużlobeton i beton komórkowy na bazie popiołów lotnych

Konsultacja