Murowanie z bloczków silikatowych

Jakie elementy konstrukcyjne można budować z bloczków silikatowych?

Z bloków silikatowych, np. Silka buduje się ściany konstrukcyjne nośne, obciążone głównie pionowo, przenoszące obciążenia z kondygnacji górnych i od stropów. Można je również wykorzystywać jako ściany wypełniające w konstrukcjach szkieletowych, ściany działowe i osłonowe, obciążone głównie poziomo.

Bloki Silka E18S i Silka E24S są także używane do ścian piwnicznych i fundamentowych. Muruje się je wypełniając spoiny poziome i pionowe. Takie ściany trzeba zabezpieczyć przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci. Stosuje się izolację pionową oraz poziomą (w styku spodu ściany i wierzchu fundamentu). Do murowania tych ścian zaleca się stosować zaprawę zwykłą.
W przypadku ścian piwnicznych lub fundamentowych podczas murowania narożników należy stosować metodę typowego połączenia na wiązanie murarskie.

Niska nasiąkliwość silikatów sprawia, że jest to materiał o bardzo wysokiej mrozoodporności. Dzięki tej właściwości mogą być stosowane do wznoszenia ścian fundamentowych, piwnicznych czy ścian obiektów inwentarskich.

Konsultacja