Czy prace budowlane można prowadzić zimą?

Na rynku pojawia się jednak coraz więcej produktów, które można stosować przy niższych temperaturach. Dzięki temu prace budowlane mogą być prowadzone w mniej sprzyjających warunkach pogodowych również na zewnątrz budynku, zimą. Aby budowane w zimie mury charakteryzowały się pełną wytrzymałością i trwałością, trzeba ściśle przestrzegać kilku zasad.

Mróz i opady atmosferyczne to poważni przeciwnicy robót budowlanych. Standardowe materiały, zwłaszcza preparaty zawierające wodę, zwykle nie powinny być stosowane w temperaturze niższej niż 5°C. Konsekwencje wznoszenia ścian w tradycyjnej technologii bez przestrzegania tego obostrzenia mogą być katastrofalne w skutkach. Jeśli woda zawarta w zaprawie ulegnie zamrożeniu w trakcie procesu wiązania, powstające kryształki lodu rozsadzą słabe połączenia. W rezultacie mur nie osiągnie zakładanej wytrzymałości. Budowanie zimą nie jest jednak niewykonalne. Niezbędne jest tylko zastosowanie specjalnych produktów oraz zachowanie reżimu technologicznego. Wskazówki znaleźć można w instrukcji ITB „Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach”. 

Zaprawa w wersji „winter”

Bloczki z betonu komórkowego i silikatów, wchodzące w skład kompleksowego Systemu Budowy H+H, charakteryzują się wysoką mrozoodpornością. Mogą więc być stosowane nawet
w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Kluczowy dla możliwości prowadzenia prac zimą jest natomiast dobór odpowiedniej zaprawy. W temperaturach poniżej 5°C można stosować jedynie cienkowarstwowe zaprawy klejowe. I tu istotna okazuje się kolejna zaleta produktów H+H – elementy te cechują się dużą dokładnością wymiarową, co jest niezbędne do murowania na cienką spoinę.

System Budowy H+H, charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością

W ofercie H+H znaleźć można specjalną zimową wersję białej zaprawy. Pozwala ona na prowadzenie prac przy temperaturach spadających okresowo do -6°C. Do zaprawy nie należy stosować jakichkolwiek dodatków.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Decyzję o prowadzeniu prac w okresie jesienno-zimowym podejmuje kierownik budowy lub inspektor nadzoru.

  • Niezbędne jest regularne śledzenie prognoz pogody – istotne są warunki atmosferyczne panujące zarówno w momencie murowania, ale i w trakcie wiązania zaprawy.
  • Prac murarskich nie powinno się prowadzić przy temperaturze poniżej -6°C.
  • Murarze mogą powrócić do przerwanych czynności dopiero, gdy przez co najmniej 48 godzin będzie cieplej niż +2°C.
  • Miejsce pracy należy zabezpieczyć przed wiatrem oraz śniegiem i deszczem. Osłonić powinno się także świeżo wykonaną konstrukcję.
  • Bloczki z betonu komórkowego i silikatów nie mogą być oszronione, pokryte śniegiem ani przemarznięte. Dlatego zaleca się ich przechowywanie w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze przez co najmniej dobę przed wykorzystaniem.
  • Zanim przystąpimy do dalszych prac kolejnego dnia, musimy upewnić się, że wykonana wcześniej przegroda nie przemarzła, a wiązanie jest prawidłowe. W tym celu należy uderzyć poziomo gumowym młotkiem w wierzchnią warstwę. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich.

Dobierając odpowiednie materiały murowe i zaprawę oraz zachowując zasady sztuki budowlanej, prace murarskie można prowadzić niemal przez cały rok. System Budowy H+H odpowiada wszystkim tym wymogom i skomponowany został tak, by maksymalnie przyspieszać prowadzone roboty.