Jak uzyskać premię termoizolacyjną?

O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się właściciele i zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

By ubiegać się o premię termomodernizacyjną, należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • termomodernizacja zmniejszy roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej o co najmniej 10% (modernizacja wyłącznie systemu grzewczego), 15% (w budynku, gdzie po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego) i 25% w pozostałych przypadkach;
  • nastąpi zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej o co najmniej 25% w lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła, jak kotłownia, węzeł cieplny dostarczający nośnik ciepła bezpośrednio do systemu grzewczego budynku, ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy do 11,6 MW;
  • zmniejszą się roczne koszty pozyskania ciepła o minimum 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła i likwidacji lokalnego źródła ciepła;
  • źródła energii zostaną wymieniona na OZE (odnawialne źródła energii) lub wysokosprawną kogenerację.

Kto przyznaje premię?

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego też wniosek o premię termomodernizacyjną można złożyć tylko w bankach, które współpracują z BGK. Z finansowania korzysta się na zasadach określonych w Ustawie o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z dnia 21 listopada 2008 roku. (Dzienniku Ustaw nr 223 z 29 grudnia 2008 roku, pozycja 1459. Z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z 2019 r. poz. 51.)
Do wniosku o kredyt należy dołączyć odpowiedni wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz oryginał audytu energetycznego.
Pozytywna weryfikacja audytu energetycznego jest podstawą do przyznania premii. Dlatego bez wykonania audytu energetycznego budynku nie otrzymamy dofinansowania.

Czy potrzebny jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny wykonuje się, by określić energooszczędność budynku, przedstawić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac związanych z jego termomodernizacją.
W wyniku audytu powstaje szczegółowy opis stanu budynku, jego paramentów, opis systemu ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, izolacji wszystkich przegród (ściany, dach), stolarki otworowej (okna i drzwi). Ponadto w audycie znajdują się możliwe potencjalne rozwiązania termomodernizacyjne wraz z określonym prostym czasem zwrotu inwestycji, wynikającym z różnicy kosztów ogrzewania.
Audyt jest niezbędny do ubiegania się o premię termomodernizacyjną.

Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

Wysokość premii to maksymalnie 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie może to być więcej niż 16% całkowitych nakładów inwestycyjnych oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii (ustalonych na podstawie audytu energetycznego).

Jeżeli premia zostanie przyznana, to inwestor nie otrzymuje pieniędzy do ręki czy na konto. Premia zostanie przekazana na spłatę części naszego kredytu w ciągu 7 dni roboczych od momentu, gdy bank kredytujący potwierdzi, że zostało zrealizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, dotrzymano terminu jego wykonania oraz termomodernizacja budynku jest przeprowadzona zgodnie z projektem opartym na zatwierdzonym audycie energetycznym.