Czym wykańcza się ściany z silikatów?

Odpowiednimi tynkami do wykończenia powierzchni ścian wewnętrznych z silikatów są tynki cementowo-wapienne lub gipsowe nakładane ręcznie lub maszynowo.

Do wewnętrznego tynkowania ścian silikatowych można zastosować najpopularniejszą na naszym rynku technologię tynków gipsowych. Tynki te układa się w jednej warstwie na podłożu ściennym. W praktyce grubość tynku gipsowego nakładanego na takie ściany waha się już od 6 do 15 mm grubości nakładanej warstwy.
Drugą opcją jest wykonanie na ścianach wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych. Nakładanie tynków cementowo-wapiennych wykonuje się w dwóch warstwach o łącznej grubości warstwy 15 mm.

Powierzchnia tynków cementowo-wapiennych jest ciemniejsza, bardziej szorstka i porowata, więc jeśli klientowi zależy na uzyskaniu bardzo gładkiej powierzchni finalnej powinien zastosować drobnoziarnistą gładź wapienną (ewentualnie wykonać to używając gładź gipsową). Ważne! Przy obu rodzajach tynku pamiętajmy o dobrym wietrzeniu pomieszczeń przez cały okres wysychania tynków.
Bardzo ważne, by wewnętrzne prace tynkarskie wykonać przed ociepleniem budynku i ocieplać budynek dopiero, kiedy wyschną tynki wewnętrzne. Dzięki temu ustabilizują się parametry wilgotnościowe ścian i odparuje nadmiar wilgoci. Wtedy można przystąpić do wykonania ocieplenia budynków z użyciem płyt izolacyjnych.
Bez względu na to, czy będą to tynki zewnętrzne czy wewnętrzne, podstawą ich prawidłowego wykonania będzie przygotowanie podłoża – nie powinno być zmarznięte, musi być suche, bez kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń zmniejszających przyczepność nakładanych tynków.
Prace tynkarskie zawsze powinno przeprowadzać się w temperaturze powyżej +5°C (dotyczy zarówno temperatury powietrza, jak i materiału i podłoża). Rozpoczęcie prac tynkarskich w temperaturze powietrza niższej niż +5°C to poważny błąd wykonawczy.
By wykończyć zewnętrzne ściany z silikatów trzeba najpierw ocieplić ściany materiałem izolacyjnym, wykonać warstwę zbrojącą i położyć cienkowarstwową wyprawę tynkarską. Do wykonania tego należy wybrać odpowiedni system ociepleń ETICS.

Konsultacja