Prawidłowy montaż okien – na co zwrócić uwagę

Okna nawet z najlepszymi parametrami energooszczędności, szczelności czy izolacji akustycznej stracą swoje zalety i cechy użytkowe jeżeli będą źle zamontowane, zostaną nieprawidłowo dobrane materiały izolacyjne i komponenty montażowe.

Okno wbudowane w ścianę budynku powinno:
– chronić wnętrze budynku przed zmiennymi warunkami klimatycznymi panującymi na zewnątrz
– zapewniać izolację termiczną i akustyczną
– przenosić działające na okna obciążenia na ściany

Okna i drzwi balkonowe muszą być tak zamontowane, by nie dochodziło do skraplania pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.
Przed wbudowaniem okna, należy sprawdzić czy szczelina na obwodzie jest dostatecznie szeroka oraz czy jest miejsce na kliny montażowe i podpory. Tzw. luzy montażowe powinny wynosić w granicach od 15 do 30 mm na każdą ze stron ościeży. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie rozmieszczenie klinów i podpór (zasady rozmieszczenia są przedstawione w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanych w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej).
Montaż okien, a w szczególności okien drewnianych powinien być przeprowadzony w pomieszczeniach suchych, co ma szczególne znaczenie w użytkowaniu stolarki zwłaszcza przez pierwsze kilka miesięcy.

Po osadzeniu okna w otworze okiennym oraz jego przymocowaniu, następuje kolejny krok czyli uszczelnianie i izolowanie połączenia okna ze ścianą. Stosuje się do tego materiały izolacyjne, takie jak piany, folie i taśmy systemowe, służące do uszczelnienia poszczególnych stref.

W nowoczesnych technikach montażu stolarki dominuje tzw. montaż trójwarstwowy, potocznie nazywany montażem ciepłym. System ten bardzo skutecznie izoluje połączenie okna z murem, zapewniając szczelność oraz dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną okna. Generalną zasadą tego rodzaju uszczelnienia jest: szczelniej po stronie wewnętrznej, niż po zewnętrznej. Do wykonywania uszczelnienia mogą posłużyć: pianki poliuretanowe, taśmy paroszczelne i paroizolacyjne, folie, korki, kity trwale elastyczne.

Ważnym aspektem jest także wybór dobrej profesjonalnej ekipy montażowej. Przed wyborem ekipy należy dokładnie sprawdzić- najlepiej na stronie producenta okien i drzwi- czy dana ekipa jest przez nich przeszkolona i posiada autoryzację. Aktualnie trwa w kraju na szeroko zakrojoną skalę kampania pod hasłem Dobry Montaż promowana przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Również na stronie promującej kampanię można znaleźć profesjonalne ekipy montażowe w pobliżu miejsca zamieszkania. Tylko wtedy będzie pewność, ze korzystamy z usług profesjonalistów i dzięki temu nasze produkty zachowają bardzo dobre parametry techniczne okien i cieszyć się niemi na długie lata.

Konsultacja

Augustyn Zioło – Stolbud Włoszczowa S.A