Prawidłowy montaż okien – na co zwrócić uwagę

Montując okna, najlepiej skorzystać z usług firm polecanych przez producenta naszych okien. Ekipy polecane np. przez firmy sprzedające profile okienne VEKA są odpowiednio przeszkolone.

Warto poznać podstawowe kryteria oceny montażu okien:
rama okna musi być trwale zamocowana do muru na całym obwodzie
– pomiędzy profilem PVC a murem musi być przerwa dylatacyjna ok. 8-10 mm, aby umożliwić termiczne odkształcenia profili PVC
– ramy mogą być mocowane na kotwy lub dyble
–szczególnie istotne jest ocieplenie przestrzeni na styku okna z murem. Wykonuje się je najczęściej za pomocą pianki montażowej, ale może też być inny materiał o dobrej izolacji termicznej, np. styropian lub wełna mineralna
izolacja termiczna powinna być osłonięta od wewnątrz i od zewnątrz pomieszczenia (szczelniej od środka niż od zewnątrz) za pomocą np. taśm rozprężnych, folii paroszczelnych i paroprzepuszczalnych (wypuszczających na zewnątrz wilgoć zgromadzoną wewnątrz budynku)

Przy składaniu zamówienia na okna trzeba też ustalić, jakie wybieramy parapety, rolety czy inne akcesoria, bowiem fachowcy muszą to wiedzieć przed montażem.
Praktyka pokazuje, że trudną sprawą dla kupujących okna jest znalezienie dobrej ekipy montażowej. Nie ma bowiem jednego kryterium pozwalającego rozpoznać dobrego fachowca. Dlatego cenne są takie inicjatywy, jak „Konkurs na najlepszą ekipę montażową” organizowany przez miesięcznik Forum Branżowe. Pytajmy więc wśród znajomych, czytajmy fora, korzystajmy z różnych rankingów – wtedy jest większa pewność, że znajdziemy dobra ekipę.

Konsultacja