Okno do domu pasywnego, czyli jakie?

Najważniejsza cechą domu pasywnego jest bardzo niskie zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej, wentylacji mechanicznej oraz zasilania urządzeń elektrycznych.

Do budowy domu pasywnego konieczne są więc ciepłe materiały, by mógł osiągnąć odpowiedni standard, czyli zapotrzebowanie na energię nie przekraczające 15 kWh/(m².rok).
Elementem mającym duży wpływ na energooszczędność budynku sa okna. Dobre okno w budynku pasywnym nie tylko ogranicza straty ciepła, ale także wykorzystuje ciepło słoneczne do ogrzania pomieszczeń. Musi więc spełniać normy ustalone przez Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt, czyli posiadać następujące parametry:

  • współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw nie może być wyższy niż 0,8 W/m²K
  • współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g powyżej 50 %. Im wyższy, tym większe będą pasywne zyski energii.