Montaż okien aluminiowych – krok po kroku

Dobry montaż okien aluminiowych to podstawa. Prawidłowo wykonany montaż pozwala na wieloletnią i bezproblemową pracę ślusarki aluminiowej oraz przede wszystkim pozwala zachować dobre parametry okien i drzwi. Na rynku coraz częściej używa się pojęcia „ciepły montaż”, które określa metodę zapewniająca bardzo dobrą izolację w miejscach połączenia ślusarki z otworem w ścianie. Niestety zbyt często hasło „ciepły montaż” jest tylko chwytem marketingowym.

Jak wygląda dobry montaż okien aluminiowych? Montaż musi przede wszystkim zapewnić szczelność – mówią o tym Warunki Techniczne dla budynków z 2014 roku, gdzie w załączniku nr 2 w punkcie 2.3.1. znajduje się zapis: „…połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.” W Polsce jedynym oficjalnym, lecz nieobligatoryjnym dokumentem opisującym zasady dobrego montażu jest Instrukcja wydana przez ITB „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cześć B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych”.

Przykładowy prawidłowy montaż można przedstawić w kilku punktach:
1) Przygotowanie otworów do montażu:
– wyrównanie i usunięcie wystających części muru przeszkadzających w zachowaniu odpowiedniej dylatacji obwodowej
– wyrównanie ubytków ościeży odpowiednimi zaprawami
– oczyszczenie otworu z pyłu i kurzu
– wzmocnienie powierzchni ościeży (glify) środkiem gruntującym, dla lepszej przyczepności materiałów uszczelniających szczelinę montażową
2) Mocowanie okien w ościeżu:
– zamocowanie foli paroszczelnej (od środka) i paroprzepuszczalnej (od zewnątrz) po obwodzie ościeżnicy okna
– posadowienie okna na profilach/ klockach podporowych wg dokumentacji wykonawczej
– ustawienie okna (po sprawdzeniu pionu/poziomu) i zaklinowanie (klinami i klockami dystansowymi) przed przemieszczeniem na czas montażu
– zamocowanie okien przy użyciu dybli lub kotew do ościeża stosując się do wytycznych producentów i ITB
– usunięcie klinów i klocków dystansowych
3) Uszczelnienie i izolacja połączenia okien z ościeżem:
– przyklejenie zewnętrznej folii (paroprzepuszczalnej) przy użyciu kleju do folii okiennych
– wypełnienie połączenia okna z ościeżem pianką poliuretanową PUR jednoskładnikową niskorozprężną
– wyrównanie wewnętrznej części i przyklejenie wewnętrznej folii (paroszczelnej) przy użyciu kleju do folii okiennych
4) osadzenie parapetów

Konsultacja

Michał Marcinowski oraz Michał Machnik firma Aluprof