Jakie normy muszą spełniać okna od 2021 roku?

Do końca roku 2020 r. obowiązywał współczynnik Uw dla okien i drzwi max 1,1 W/(m²·K). Od 2021 r. wymóg ten został zaostrzony do poziomu 0,9 W/(m²·K), który do tej pory obowiązywał w budynkach energooszczędnych.

Na współczynnik przenikania ciepła Uw całego okna ma wpływ wiele czynników, m.in. wielkość okna, zastosowany system profili okiennych, zastosowany pakiet szybowy czy współczynnik ramki międzyszybowej.

Kogo dotyczą nowe normy?

Nowe przepisy dotyczą inwestorów, którzy w 2021 r. uzyskają pozwolenie na budowę nowego budynku lub będą przeprowadzać termomodernizację istniejącego budynku już po 1 stycznia 2021 r.
Warto wspomnieć, że taki wymóg dotyczy okien zamontowanych w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 16°C i więcej. Jeżeli wg projektu temperatura ma być niższa, wówczas współczynnik Uw może wynosić 1,4 W/(m²·K). W większości domów jednorodzinnych pomieszczenia z temperaturą <16°C to głównie piwnice, garaże i poddasza nieużytkowe.
Wprowadzone przepisy wiążą się z tym, że inwestor będzie zobligowany do zakupienia tzw. „ciepłych okien”.

Współczynnik przenikania ciepła, czyli…?

Aby uzyskać Uw okna na poziomie 0,9 W/( m2·K), profile powinny mieć współczynnik Uf zbliżony do 1,0 W/(m2·K) lub lepszy, a pakiet szybowy powinien posiadać współczynnik Ug 0,5 W/(m2·K) lub 0,6 W/(m2·K). Takie parametry są możliwe do uzyskania wyłącznie w pakietach trzyszybowych z odpowiednio dobraną, ciepłą ramką międzyszybową.
Zastosowane profile okienne mają wpływ na ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła. W budownictwie energooszczędnym powinno się montować okna wykonane z profili okiennych o większej grubości, których współczynnik Uf powinien być mniejszy niż 1,0 W/(m2·K).
Wpływ na współczynnik Uf profilu ma jego głębokość zabudowy, liczba komór, rodzaj uszczelnienia (liczba uszczelnień, zewnętrzne lub środkowe), a także rodzaj i kształt zastosowanego wzmocnienia stalowego.
W dużych oknach uzyskanie Uw ≤0,9 W/(m2·K) nie stanowi problemu, ze względu na lepszy stosunek powierzchni szyby do powierzchni całego okna. Kłopotem jest uzyskanie tak niskiego współczynnika w małych oknach. Niewykluczone, że w małych oknach, konieczne będzie stosowanie lepszych pod kątem parametrów cieplnych komponentów i już czterokomorowych pakietów szybowych.
Wprowadzone zmiany na pewno wpłyną istotnie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania domu, a co za tym idzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery.