Jak zabezpieczyć instalacje przed niskimi temperaturami?

W okresie zimowym w miejscach wystawionych na bezpośrednie działania niskich temperatur można spodziewać się awarii instalacji wodnej. W jaki sposób odpowiednio przygotować te instalacje na najchłodniejszą porę roku?

Problem zamarzania wody w instalacji wodno-kanalizacyjnej zimą dotyka zarówno właścicieli mieszkań oraz domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych czy użyteczności publicznej. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska są błędy w prawidłowej izolacji oraz zabezpieczeniu instalacji, które w konsekwencji nie chronią skutecznie przed szkodliwym działaniem mrozu. O czym konkretnie mowa?

Jak mówi ekspert w firmie Thermaflex: Podstawowy błąd w zabezpieczaniu instalacji to niedostosowanie grubości izolacji do warunków, w jakich  funkcjonuje instalacja oraz brak użycia kabli grzewczych w miejscach, gdzie są one konieczne. Kolejną grupą błędów są te związanie z nieprawidłowym montażem, skutkujące rozszczelnieniem izolacji, a co za tym idzie – wystąpieniem mostków termicznych – czyli powstaniem miejsc, które mogą zamarznąć, powodując zastój w rurociągu. Błędy dotyczące izolacji instalacji – w tym te prowadzące do zamarznięcia – skutkują nie tylko brakiem wody u mieszkańców, ale mogą prowadzić także do rozszczelnienia danego rurociągu na zgrzewie lub złączkach.
W tego typu przypadkach woda niszczy strukturę rurociągu, a w ekstremalnych sytuacjach, jeśli na przykład zamarznięcie nastąpi w pomieszczeniu pomp, może to skutkować koniecznością wymiany tych urządzeń, jak i całego rurociągu. Natomiast w przypadku niewłaściwej izolacji instalacji hydrantowej, w momencie pożaru oraz konieczności skorzystania z hydrantów, jesteśmy pozostawieni bez wody pożarowej. Co zrobić, by się przed tym uchronić?

Po pierwsze – izolacja

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać, by dobrać odpowiednią izolację jest odpowiedzenie sobie na trzy pytania – o rodzaj instalacji, jej lokalizacji oraz najniższych temperatur, jakie mogą jej dotyczyć. W momencie, gdy taką wiedzę posiadamy, możliwy będzie dobór właściwego rodzaju izolacji oraz jej grubości. Powszechnie stosowane są izolacje wykonane z wełny mineralnej, pianki PUR, kauczuku oraz polietylenowe, stricte zamknięto-komórkowe, które nie pochłaniają wilgoci. Grubości izolacji w zależności od instalacji precyzują nam Warunki Techniczne, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Jest ona zależna od średnicy rurociągu i współczynnika Lambda danej izolacji. W przypadku instalacji przemysłowych oraz renowacji czy modernizacji, które z różnych powodów nie podlegają Warunkom Technicznym, grubości izolacji dobieramy do panujących warunków.

Po drugie – kable grzejne od Thermaflex

Nie zawsze sama izolacja wystarczy, aby przeciwdziałać zamarzaniu instalacji. W przypadku instalacji na zewnątrz budynku, zdecydowanie powinniśmy zabezpieczyć ją kablem grzejnym ThermaLint, natomiast w przypadku instalacji położonej – na przykład – w garażu, możemy albo zwiększyć grubość izolacji lub także zastosować kabel grzewczy.
– Najprostszym sposobem jest zainstalowanie w tych punktach systemu kabli grzejnych, które nawet pod nieobecność domowników nie dopuszczą do zamarznięcia rur w tych miejscach – na przykład ThermaLint od Thermaflex. Nie wymagają one bowiem stałego nadzoru, ponieważ są wyposażone w termostat, który automatycznie włącza urządzenie, gdy temperatura spadnie do 3 stopni C, zaś jej wzrost do 12 stopni C powoduje jego wyłączenie. Co istotne, kable grzejne w trakcie pracy pobierają jedynie 16 W/m energii elektrycznej, korzystając przy tym ze standardowego źródła prądu 220 V.
Aby uchronić się przed usterkami i odpowiednio zabezpieczyć miejsca najbardziej narażone na działanie niskich temperatur, skupmy się szczególnie na przyłączach zimnej wody do danego obiektu oraz na instalacjach przygruntowych i w pomieszczeniach nieogrzewanych – takich jak piwnice, garaże czy domki letniskowe. W przypadku nieogrzewanych garaży, warto pomyśleć o zabezpieczeniu przewodów instalacyjnych zwłaszcza wtedy, gdy brama garażowa jest często przez nas pozostawiana otwarta. Dzięki temu nie tylko utrzymamy poprawne funkcjonowanie całej instalacji, ale również uchronimy ją przed negatywnymi skutkami mrozu.
Kable ThermaLint od Thermaflex powinniśmy stosować tam, gdzie istnieje ryzyko zamarznięcia instalacji – czyli we wszystkich przypadkach, gdzie instalacje znajdują się na zewnątrz obiektów, na dachu budynku lub pomieszczeniach nieogrzewanych. Możemy je montować wzdłuż rurociągu lub spiralnie wokół rurociągu, a na zamontowany kabel montujemy izolację. Kable grzewcze dają nam gwarancję, że dana instalacja nie zamarznie, a także pozwalają na zmniejszenie grubości izolacji.