Jak sprawdzić czy kupujemy ciche mieszkanie?

Jak kupić ciche mieszkanie? Czy można uchronić się przed hałasem w mieszkaniu, nawet gdy za oknem mamy ruchliwą ulicę, a nad głową głośnego sąsiada? Kluczem są parametry akustyczne, o które należy pytać dewelopera jeszcze przed zakupem mieszkania. Poniżej znajdziesz wskazówki, dzięki którym dobrze przygotujesz się do tej rozmowy.

W mieszkaniach, domach czy biurach hałas niesie się często przez ściany, okna, stropy, dochodzi z instalacji. Za jego przyczynę można uznać błędy popełnione już na etapie projektu. Czym są spowodowane? Zwykle zastosowaniem nieodpowiedniej izolacji oraz rozwiązań budowlanych, które nie spełniają dobrze swojej funkcji.

Po pierwsze – normy

Warto wiedzieć, że Prawo budowlane odpowiednią ochronę przed hałasem wymienia jako jedno z siedmiu podstawowych wymagań dla obiektów budowlanych. W styczniu 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten, zwany potocznie „warunkami technicznymi” lub WT, zawiera wymagania, które muszą być spełnione przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków.

Podłogi i ściany a akustyka mieszkania

fot. Stowarzyszenie Komfort Ciszy

Jednym z rekomendowanych materiałów przyczyniających się do poprawy jakości akustycznej przegród budowlanych są ściany gipsowo-kartonowe z wypełnieniem wełną mineralną, np. szklaną. Najlepsze są te przeznaczone do systemów akustycznych i dźwiękoizolacyjnych. Nowa norma wprowadzona w roku 2018 z klasami akustycznymi mieszkań podaje, że aby osiągnąć topowy komfort, ściana między mieszkaniami musi mieć izolacyjność 62 dB. Taką osiągnie właśnie ściana g-k z wełną szklaną.

Równie ważna jest konstrukcja stropu. Przenoszą się przez nią i przylegające do niej ściany głównie dźwięki uderzeniowe, na przykład kroki czy hałas wywołany upadającymi przedmiotami. – Podstawowym warunkiem dobrej izolacji akustycznej podłogi jest niedopuszczenie do powstania mostków akustycznych. Są to miejsca, przez które przenoszą się dźwięki i drgania. Dlatego też o tym, czy podłoga będzie dobrze tłumić hałas, decyduje nie tylko grubość materiału izolacyjnego i jego parametry akustyczne. Liczy się także sposób połączenia warstw podłogi z innymi przegrodami – wymienia Paweł Polak, ekspert Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”.

Potencjalnymi mostkami są sztywne, nieprzerwane izolacją połączenia podłogi ze ścianami oraz wszystkimi innymi elementami konstrukcyjnymi, które mogłyby ją „uwięzić”, na przykład słupami czy schodami oraz instalacyjnymi, między innymi rurami. Wzdłuż i wokół nich potrzebne są dylatacje. Zanim na stropie zostaną położone kolejne warstwy podłogi, konieczne jest ułożenie wzdłuż wszystkich ścian pasków z wełny szklanej lub elastycznego styropianu, które będą wypełniać szczeliny i tłumić dźwięki.

Izolacja

– Ciszę musimy sobie „zaprojektować”, zanim budynek zostanie wzniesiony. Zaleca się, aby już na etapie projektu sprawdzać, czy nasze mieszkanie będzie ciche. Wypadkową miarą izolacyjności akustycznej przegrody jest R’A1 (lub R’A2 dla niskich częstotliwości). Jest to wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej uwzględniający wpływ bocznego przenoszenia dźwięku i jest wyrażony w decybelach [dB].

fot. Stowarzyszenie Komfort Ciszy

Na stropie między piętrami jako izolację akustyczną stosuje się odpowiednią wełnę mineralną szklaną lub skalną. Produkt szklany daje możliwość wykonania najcieńszej warstwy izolacji – zaledwie o grubości 15 mm – z bardzo dobrym efektem akustycznym. Poddany obciążeniom użytkowym stanowi stabilne podłoże dla warstwy dociskowej, poddanej dużemu obciążeniu równomiernie rozłożonemu (≤ 5 kPa). Poza tym produkty akustyczne najlepszych producentów mogą mieć najniższy, czyli najlepszy poziom ściśliwości CP2 (maksymalna ściśliwość ≤ 2 mm).

– Jeśli chodzi o akustykę, należy pamiętać, że strop musi izolować od dźwięków powietrznych, na przykład głośnego radia grającego piętro wyżej i uderzeniowych, na przykład stukania obcasów sąsiadki z góry. I właśnie izolacja akustyczno-cieplna w postaci płyt wełny mineralnej szklanej bądź skalnej chroni nas przed tymi dwoma rodzajami  dźwięków.

Okna izolujące akustycznie

„Jednym z parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy doborze stolarki okiennej, jest izolacyjność akustyczna. Najważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na izolacyjność akustyczną okna, jest rodzaj zastosowanego oszklenia. W przypadku szyb dwukomorowych należy zróżnicować grubość jednej lub dwóch szyb, aby uzyskać zdecydowanie lepsze wyniki izolacyjności akustycznej. Inną metodą zwiększenia dźwiękoszczelności szyb jest wprowadzenie specjalnych folii akustycznych w szkle laminowanym” – radzi ekspert Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”.√