Jak poprawnie rozpocząć prace murarskie?

Pierwsza warstwa – od niej wszystko się zaczyna, więc jest szalenie ważna. Błędy popełnione podczas układania pierwszej warstwy mogą mieć konsekwencje w późniejszych etapach budowy. Na pierwszej warstwie opierają się wszystkie kolejne – jakość jej wykonania będzie więc miała kluczowe znaczenie.

Zanim przystąpimy do prac murarskich musimy jeszcze pamiętać o poziomej izolacji przeciwwilgociowej, która zabezpieczy ściany przed przenikaniem wilgoci.
Na odpowiednio zabezpieczonych fundamentach wytyczamy zgodnie z projektem osie przyszłych ścian i dokonujemy niwelacji podłoża. Różnica między najwyższym i najniższym punktem nie powinna przekraczać 3 cm. Jeśli jest większa niestety czeka nas jeszcze wykonanie wyrównującej nadlewki betonowej.

Podstawowe zasady
Pierwszą warstwę muru powinniśmy ułożyć na zaprawie cementowej o konsystencji zapobiegającej osiadaniu bloczków pod ich własnym ciężarem – nawet jeśli kolejne warstwy chcemy budować na cienką spoinę – tradycyjna zaprawa umożliwi nam wypełnienie ewentualnych obniżeń i ułożenie bloczków w idealnym poziomie.

  • Układanie ścian rozpoczynamy od najwyższego narożnika.
  • Jeżeli stosujemy silikaty, np. H+H, to na zaprawie o grubości 1 cm stawiamy bloczek połówkowy i dostawiamy do niego bloczek pełnowymiarowy. H+H posiada gotowe silikatowe bloczki połówkowe, dzięki czemu unikamy na budowie kłopotliwego i czasochłonnego docinania materiałów budowlanych. Zastosowanie bloczków połówkowych umożliwia też wygodne przewiązywanie w narożnikach zapewniając mijanie się pionowych spoin w kolejnych warstwach muru.
  • Murując z betonu komórkowego, jak H+H, prace rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub strugania.
  • Po ustabilizowaniu pierwszego narożnika ustawiamy kolejne, tak aby ich górna płaszczyzna była na dokładnie tej samej wysokości co narożnik pierwszy – warto tutaj skorzystać z niwelatora. Następnie, gdy wszystkie narożniki są już odpowiednio związane, za pomocą sznurka wyznaczamy linie, wzdłuż których będziemy układać kolejne elementy kontrolując ich ułożenie zarówno w pionie, jak i poziomie.
  • Bloczki powinniśmy stawiać od góry, dzięki czemu unikniemy przesuwania mokrej zaprawy i powstawania nierówności.

Duże elementy H+H zarówno te z silikatów, jak i betonu komórkowego, występują także w wariancie ze specjalnymi pochwytami, które w znaczący sposób ułatwiają podnoszenie i układanie bloczków w odpowiedni sposób. Ewentualne korekty ułożenia bloczków dokonujemy za pomocą młotka gumowego, który chroni elementy murowe przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zastosowanie bloczków połówkowych H+H, bloczków z pochwytami oraz innych udogodnień wchodzących w skład systemów H+H zyskamy mnóstwo czasu, który będziemy mogli przeznaczyć, na zapewnienie większej dokładności prowadzonych prac oraz zmniejszyć koszty związane ze stratami materiałowymi. Także w dłuższej perspektywie przyniesie to nam wymierne korzyści. Równe ściany zapewniają optymalne przenoszenie obciążeń, zapobiegają powstawaniu spękań, czy powstawaniu mostków termicznych.
Materiały budowlane H+H wykonane są z precyzją do jednego milimetra, co przy odpowiednim wymurowaniu pierwszej warstwy zapewnia najwyższą precyzję wykonania wznoszonych ścian bez konieczności wyrównywania kolejnych warstw.

Więcej informacji na www.HplusH.pl