Hydroizolacja pionowa fundamentów z masą

Bitumiczna masa z włóknami Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik doskonale nadaje się do hydroizolacji pionowej. Pamiętajmy, że prawidłowe uszczelnienie części podziemnych budynku to gwarancja spokoju na wiele lat.

Do skutecznej obrony przed wilgocią niezbędne jest zarówno staranne wykonawstwo, jak i dobór właściwych produktów. Bitumiczna masa z włóknami Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik doskonale nadaje się do hydroizolacji pionowej – nie tylko chroni przed szkodliwym działaniem wody, ale też skutecznie mostkuje rysy.
Hydroizolacja pionowa uniemożliwia wnikanie w ściany fundamentowe lub piwniczne wody działającej od strony gruntu. Dość popularnym sposobem do niedawna było nanoszenie wodorozcieńczalnych produktów bitumicznych. Na rynku pojawiły się jednak nowocześniejsze i bardziej wytrzymałe produkty – tzw. modyfikowane masy bitumiczne. Nie tylko zapewniają one lepszą i bardziej długotrwałą ochronę przed wilgocią, ale też pozwalają na mostkowanie rys.

Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik

  • Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa zaprawa z włóknami
  • Ma bardzo dobrą przyczepność do podłoży suchych, a także lekko wilgotnych.

    Dickbeschichtung 2K+

  • Może być stosowana na różnych rodzajach powierzchni, np. betonie, jastrychu, cegle, bloczkach wapienno-piaskowych i z betonu komórkowego.
  • Nadaje się więc do izolacji ścian fundamentowych, płyt fundamentowych, garaży podziemnych i murów oporowych, a także naziemnych części budynku stykających się z gruntem, np. tarasów, cokołów, słupów.
  • Uszczelnienie musi być wykonane od strony działania wody (od tzw. strony pozytywnej), ale masa może być także stosowana do izolacji wewnątrz w miejscach gdzie nie przebywają na stałe, ludzie.
  • Dickbeschichtung 2K+ marki Bostik sprawdzi się również w przypadku ocieplania budynków do połączeń z płytami styropianowymi lub XPS.
  • Preparat może być nakładany do 3 m głębokości. Dzięki dwukomponentowej formule, masa bardzo szybko staje się odporna na wodę – już po 2 godzinach od aplikacji podziemne części budynku można zasypać, a po 4 godzinach powłoka uzyskuje odporność na deszcz.

Jak aplikować zaprawę Bostic

Zaprawa Bostik Dickbeschichtung 2K+ jest prosta w przygotowaniu i łatwa w aplikacji. Aby sporządzić masę wystarczy dodać składnik proszkowy do zamieszanego wcześniej składnika płynnego, a następnie wymieszać wszystko przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła. Ilość emulsji i proszku w opakowaniach jest z góry dobrana w odpowiedniej proporcji. Właściwie przygotowana masa jest jednorodna i pozbawiona grudek.
W prosty sposób nanosi się ją na izolowaną powierzchnię za pomocą kielni lub szpachli. Dickbeschichtung 2K+ może być też nakładana mechanicznie. W zależności od miejsca aplikacji średnia grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić od 3 do 4 mm. Czas obróbki przy temperaturze 20o C to ok. 2 godziny (prace mogą być prowadzone w temperaturze od +5 oC do +30 oC). Całkowity czas schnięcia wynosi od 1 do 2 dni.

www.bostik.pl