Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe – jakie są najważniejsze różnice?

Najbardziej znaczącą różnicą między ogrzewaniem tradycyjnym i podłogowym jest sposób oddawania ciepła. W przypadku grzejników działa zasada konwekcji, natomiast ogrzewanie podłogowe opiera się w 70% na promieniowaniu, a w 30% na konwekcji.

Konwekcja to ruchu ogrzanego powietrza, które okrąża pomieszczenie. W ogrzewaniu podłogowym jest promieniowanie, które przenosi energię w postaci fal elektromagnetycznych, powoduje wzrost temperatury podłogi, która staje się elementem grzewczym rozprowadza ciepło równomiernie w całym pomieszczeniu.

Knauf therm floor heating orurowanie

  • Charakterystyczny dla ogrzewania podłogowego pionowy rozkład ciepła jest bardziej naturalny dla ludzkiego organizmu, gdyż lubimy mieć ciepłe stopy i chłodną głowę.
  • Ważną różnicą między ogrzewaniem tradycyjnym a podłogowym są wartości temperatury zasilania. Jako właściwą temperaturę wody doprowadzanej od kotła do grzejników przyjmuje się zakres od 65 do 80 oC, podczas gdy w przypadku ogrzewania podłogowego oscyluje ona w granicach 40-45 oC.
  • Komfort cieplny zapewniają podłogi o temperaturze 24 oC, natomiast w łazienkach zaleca się wartość 33 oC.
  • Niskotemperaturowy mechanizm oddawania ciepła na dużej płaszczyźnie eliminuje zjawisko wzbijania się kurzu, jak ma to miejsce w przypadku konwekcyjnego ruchu powietrza wywoływanego przez grzejniki. Ten sposób ogrzewania jest bardzo bezpieczny dla dzieci i alergików.
  • Mechanizm ogrzewania podłogowego, w którym ciepło unosi się równomiernie z dołu do góry sprawia, że komfort cieplny można uzyskać przy temperaturze powietrza niższej o 2 oC niż w tradycyjnych systemach. Przekłada się to na zmniejszenie zużycia energii nawet o 12%!
  • Montaż instalacji ogrzewania podłogowego można przyspieszyć korzystając ze specjalistycznych płyt Knauf Therm Expert Floor Heating. Płyty nie tylko skutecznie izolują elementy grzewcze od wylewki podłogowej i tym samym zapewniają właściwy kierunek emisji ciepła do pomieszczenia, lecz również gwarantują pewne mocowanie rur w optymalnym położeniu. Dzięki specjalnym wypustkom i żebrowaniom na powierzchni płyty orurowanie mocowane jest „na click”, w sposób zapewniający jego pełne zanurzenie w wylewce. Materiał z gęstego polistyrenu ekspandowanego posiada wysoką odporność na naprężenia ściskające na poziomie CS = 200 kPa, co sprawia że doskonale przenosi on obciążenia wywołane naciskiem instalacji i zachowuje swoje właściwości związane z termoizolacyjnością czy odpornością na wilgoć.

Więcej informacji na stronie: www.styropianknauf.pl