Energooszczędne okna drewniane

Zwracamy coraz większą uwagę na energooszczędność budynków. To bowiem przekłada się na niższe rachunki, mniejsze zużycie energii oraz wynikające z tego mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Ważnym parametrem jest więc współczynnik przenikania ciepła. Co oznacza i w jaki sposób przekłada się na nasze oszczędności? W budownictwie izolacyjność cieplną ścian, dachów i okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U, przy czym dla okien oznacza się go jako Uw (od angielskiego słowa windows – okna), drzwi UD (doors), a dla szkła Ug (glass, czyli szkło).

Współczynnik U wyraża się w jednostkach W/m2K i definiuje się go jako ilość ciepła przenikającą w ciągu jednej godziny przez metr kwadratowy płaskiej przegrody – np. okna, ściany, przy różnicy temperatur powietrza po obu jej stronach (wewnątrz/zewnątrz) wynoszącej jeden stopień Kelwina. Współczynnik Uw dla okien określa się za pomocą specjalistycznych badań laboratoryjnych, które dla producentów stolarki przeprowadzają Instytuty i Laboratoria Badawcze posiadające akredytację.
W przypadku okien drewnianych im większy jest udział drewna w oknie, tym współczynnik przenikania ciepła jest wyższy, czyli mniej korzystny. Dzieje się tak, ponieważ takie elementy okna jak słupek, próg, stojaki, nadproża mają współczynnik Uf w granicach 1,0÷1,6 zaś sam zestaw szybowy stosowany w oknach energooszczędnych jest na poziomie Ug 0,5-0,8 W/m2K.
Generalnie im niższy współczynnik U, tym lepiej. Niski współczynnik oznacza większą izolacyjność i mniejszą utratę ciepła. Z punktu widzenia klienta najważniejsze jest, że im niższy współczynnik Uw całego okna, tym niższe koszty ogrzewania mieszkania lub domu.

Na energooszczędność okien drewnianych w dużej mierze wpływa zastosowanie odpowiedniego drewna. Na przykład bardzo poważany dąb ma najsłabszy współczynnik przenikania ciepła. Lepsze właściwości izolacyjne ma sosna, zaś najlepsze drewno meranti (wynika to z anatomicznej budowy drewna).
Obecnie okna drewniane o najwyższej klasie energooszczędności, czyli od Uw 0,6 do 0,8 W/m2K są wykonane z klejonki drewna w grubości 92 mm.
W Polsce obowiązują określone wymagania dla stolarki okiennej i dziś dla nowych okien współczynnik przenikania ciepła jest ustalony na poziomie Uw≤1,1W/m2K. Od 2021 roku będzie to Uw≤0,9W/m2K.
Wymagania stawiane są także dla całych budynków, które otrzymują świadectwa energetyczne. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu różnych parametrów energetycznych (tzw. zintegrowanej charakterystyce energetycznej).
Dzięki informacjom zawartym w świadectwie można określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania budynku.

Odpowiednio dobrane okna drewniane w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawienia energooszczędności budynku, a co za tym idzie przekładają się na wymierne ekonomicznie korzyści. Co więcej zastosowanie okien o niskim współczynniku przenikalności ciepła zwiększa wartość nieruchomości. Dlatego warto rozważyć ich zakup, zanim budynek zostanie zakwalifikowany do słabej klasy energetycznej. Wtedy nie ma co liczyć na wzrost wartości nieruchomości – przeciwnie, będzie to argument dla kupującego do negocjacji niższej ceny. Z drugiej strony wysoka klasa energetyczna budynku to niskie koszty utrzymania, a więc wartość dodana, która długofalowo jest nie do przecenienia.

Konsultacja

Augustyn Zioło – Stolbud Włoszczowa S.A