Dobrze dopasowany styropian to dobrze docieplony dom

Jak dobrze dobrać materiał termoizolacyjny do konkretnego zastosowania? Na przykład płyty ze styropianu EPS wydają się uniwersalnym materiałem, w rzeczywistości różnią się między sobą parametrami, związanymi m.in. z termoizolacyjnością, twardością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Jakie więc parametry powinien mieć styropian ocieplający dom?

Styropian EPS to materiał stosowany m.in. w termoizolacji ścian zewnętrznych budynków, podłóg na gruncie czy tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Wybierając płyty termoizolacyjne na ogół zwracamy uwagę na współczynnik przewodzenia ciepła lambda, grubość i rodzaj styropianu – biały lub grafitowy. Styropiany stosowane do izolacji ścian zewnętrznych budynków powinny mieć inne parametry związane z odpornością mechaniczną niż te do ocieplania powierzchni poziomych, jak podłogi i tarasy. Przegrody te bowiem podlegają innym rodzajom obciążeń. Jedną ze wskazówek mówiących o przeznaczeniu danego materiału jest jego nazwa, w której powinno występować słowo „fasada” lub „podłoga”, jednak nie wszyscy producenci je stosują. Dlatego warto bliżej zapoznać się z właściwościami, którymi charakteryzuje się dany styropian.
Jakie więc parametry powinien mieć styropian fasadowy, a jakie podłogowy?

Trwały styropian na elewację

Ściany zewnętrzne budynku są wystawione na zmienną pogodę i ekstremalne temperatury. Pod wpływem wysokich i niskich temperatur powierzchnia elewacji rozszerza się i kurczy, a użyte do jej wykonania materiały ulegają naprężeniom termicznym, przez co są narażone na uszkodzenia mechaniczne.

  • Styropian fasadowy przede wszystkim powinien być wytrzymały na rozciąganie, jak również zginanie. Parametr wytrzymałości na rozciąganie jest oznaczany symbolem TR, a jego wartość dla tego rodzaju zastosowania optymalnie powinna zawierać się między 80 a 100 kPa.
  • Drugim parametrem, na który należy zwrócić uwagę, jest odporność na zginanie, oznaczana symbolem BS. W tym przypadku dolna dopuszczalna wartość wynosi 75 kPa, a optymalna – 100 kPa. Zasadniczo im wyższe są te parametry, tym większą mamy pewność, że nasza nowa elewacja będzie trwała.
  • Właściwości te są zależne od gęstości spienionego surowca użytego do produkcji styropianu, zastosowania ewentualnych domieszek i w dużej mierze – technologii produkcji.
  • Na ogół styropian grafitowy powinien charakteryzować się większą gęstością niż biały, co wynika z zastosowania dodatkowej domieszki grafitu.
  • Mankamentem styropianów o ciemnej charakterystyce jest zazwyczaj ich podatność na odkształcenia pod wpływem promieni słonecznych, a w konsekwencji wykonana z nich warstwa ocieplenia może mieć szczeliny, będące źródłem mostków termicznych.

Efekt odkształcania styropianu grafitowego udało się zniwelować dzięki technologii formowania ciśnieniowego płyt w prasie. Produkowany tą metodą styropian grafitowy Knauf Therm ETIXX Fasada 0,031 posiada gęstość 13,5 kg/m³ i wyróżnia się optymalną wytrzymałością na naprężenia mechaniczne, a także ma niespotykaną dotąd w przypadku tego typu materiałów klasę wymiarową P5, dzięki czemu odchylenia od geometrii płyt są minimalne.

Styropian ETIXX firmy Knauf wytwarzany jest ze specjalistycznego surowca, który posiada jaśniejszą barwę niż standardowe styropiany grafitowe, co niweluje ewentualny negatywny wpływ promieni UV na warstwę ocieplenia.

Stabilny styropian na podłogi

Podłoga, zarówno na gruncie, jak i znajdująca się pomiędzy kondygnacjami, ulega obciążeniom użytkowym. Z tego powodu stosowane do jej izolacji materiały muszą być twardsze niż te do zastosowań fasadowych i odporne na odkształcenia pod wpływem ciężaru.

  • Do określania właściwości styropianu podłogowego używa się też parametru, określanego odpornością na naprężenia ściskające i oznaczanego symbolem CS. Jego minimalna dopuszczalna wartość w przypadku podłogi wynosi 70 kPa.
  • W przypadku bardziej wymagających zastosowań, jak np. ogrzewanie podłogowe, dach odwrócony czy garaż  odporność na naprężenia ściskające powinna być wyższa – na poziomie nawet 200 kPa.
  • Styropiany podłogowe cechują się lepszym parametrem BS niż te do zastosowań fasadowych, gdyż wynosi on więcej niż 100 kPa.
  • Poziom odporności styropianu na naprężenia ściskające mierzy się przy 10% odkształceniu płyty. W praktyce badanie to pokazuje, jak dużą siłę należy przyłożyć, by uzyskać takie odkształcenie. Im wyższa jest jego wartość, tym twardszy jest materiał.
  • Zastosowanie styropianu fasadowego, który nie ma odpowiednich właściwości do izolacji podłogi może poskutkować jego „osiadaniem” i stopniową utratą właściwości termoizolacyjnych.

Do ocieplania standardowych elementów, jak normalnie użytkowane podłogi czy elewacje na domach jednorodzinnych jest na rynku styropian łączący właściwości obu typów, jak np. Knauf Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 38. Białe płyty cechują się bardzo dobrą gęstością 13,5 kg/m³, najlepszym w swojej klasie parametrem lambda 0,038 W/mK i optymalnymi parametrami odporności na obciążenia mechaniczne. www.styropianknauf.pl