Dobór mocy kotła gazowego do mieszkania i domu jednorodzinnego

Dobór mocy kotła gazowego zależy od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym, które z kolei zależne jest od powierzchni, a dokładniej kubatury ogrzewanych pomieszczeń, typu budynku, zastosowanej izolacji czy rodzaju ogrzewania. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło powinny być wykonane przez projektanta i na tej podstawie dobrane odpowiednie urządzenie grzewcze.

Nie można zapomnieć o sposobie przygotowania ciepłej wody użytkowej (przepływowo lub w zasobniku c.w.u.), ponieważ od tego również zależy dobór mocy kotła (w obiegu c.w.u.). Biorąc pod uwagę wyliczenia projektanta należy wybrać urządzenie o odpowiedniej mocy. Przypuścimy, że zapotrzebowanie na moc w domu jednorodzinnym o powierzchni 140 m2 jest stosunkowo niewielkie i wg projektu wynosi przykładowo – 11,2 kW (50/30°C), a ciepła woda użytkowa będzie realizowana w zasobniku o pojemności 120 l. Biorąc to pod uwagę, decydujemy się na zakup jednofunkcyjnego kotła kondensacyjnego EXCLUSIVE GREEN E 25 RSI o zakresie modulacji 2,8-20 kW/2,8-25 kW (c.o./c.w.u.). W związku z powyższym moc w systemie centralnego ogrzewania mogłaby być niższa niż oferowana przez zakupione urządzenie. Kotły kondensacyjne marki Beretta są certyfikowane RANGE RATED i oferują możliwość dostosowania mocy maksymalnej c.o. do zapotrzebowania na ciepło. Zmiany mocy na c.o. dokonuje Autoryzowany Instalator Beretta, ustawiając prędkość obrotów wentylatora wg krzywej, znajdującej się w instrukcji do urządzenia. Nowo wybrana moc – 11,2 kW będzie stanowić maksymalną moc kotła w systemie centralnego ogrzewania. W rezultacie kocioł będzie modulował w zakresie mocy od 2,8 – 11,2 kW, co wpłynie pozytywnie na pozostałe parametry pracy urządzenia: wzrost sprawności kotła, mniejsze zużycie gazu oraz obniżenie emisji spalin, CO i NOx.

Z kolei maksymalna moc na c.w.u. (w przypadku podłączenia zasobnika np. IDRA TOP 120 marki Beretta) pozostanie na poziomie 25 kW, gwarantując wysoki komfort ciepłej wody użytkowej. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest zakres modulacji mocy, mający duży wpływ na koszty eksploatacji (im szerszy, tym lepiej). Kocioł, modulując do dolnej granicy zakresu regulacji mocy (2,8 kW), znacząco redukuje częstotliwość włączania i wyłączania się urządzenia, w efekcie wydłużając jego żywotność. Przy wyborze kotła warto również zwrócić uwagę na inne aspekty, jak miejsce montażu czy konfigurację systemu kominowego, ale to już odrębne zagadnienie.

Konsultacja: Grażyna Bentkowska, Product Manager Beretta