Czym i jak izolować instalacje grzewcze?

Izolacja cieplna składa się z dwóch warstw: właściwa izolacja cieplna o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz płaszcz ochronny, chroniący izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem środowiska.

Skuteczna izolacja termiczna rurociągów grzewczych i ciepłowniczych wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania budynku czy podgrzewania wody użytkowej.

Jaka otulina?

Do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych (w tym centralnego ogrzewania), ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej może być stosowana otulina z wełny skalnej.

Otulina z wełny skalnej Rockwool 800

Takim produktem jest otulina ROCKWOOL 800 – wełna skalna z okładziną ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej oraz z zakładką samoprzylepną. Folia wzmacnia otulinę, podnosi standard izolacji i nadaje jej estetyczny wygląd. Specjalne nacięcia wewnętrzne otuliny ułatwiają montaż izolacji na rurociągach.
Co ważne, otulina ROCKWOOL 800 z wełny skalnej ma klasę reakcji na ogień A2-s1,d0. Jest niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia, dzięki czemu przyczynia się do zwiększenia odporności ogniowej budynku oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Parametry użytkowe otuliny ROCKWOOL 800
– Współczynnik przewodzenia ciepła ograniczony do wartości 0,033 W/mK
Lambda 0,035 W/mK
– Otulina jest trwała, odporna na czynniki atmosferyczne, korozję chemiczną i biologiczną
– Gwarantuje stabilność wymiarową wykonanej izolacji w pełnym zakresie temperatury stosowania
– Jest pokryta zbrojoną folią aluminiową, co chroni przed kondensacją pary wodnej
– Folia aluminiowa dodatkowo wzmacnia otulinę, podnosi jej standard i estetykę
Montaż otuliny jest szybki i łatwy