Czy beton komórkowy to gazobeton

Tak – jest to ten sam materiał budowlany. Gazobeton to co raz rzadziej stosowana, zwyczajowa nazwa dla betonu komórkowego. Dziś używa jednak najczęściej określenia beton komórkowy.

Skąd nazwa gazobeton? Powstała w związku z procesem technologicznym w produkcji betonu komórkowego, podczas którego następuje uwalnianie się z masy betonowej wodoru i tworzenie się malutkich porów wypełnionych powietrzem.

Autoklawizowany beton komórkowy należy do najbardziej popularnych materiałów ściennych. Powstaje z cementu, wapna i gipsu, które są spoiwami, wypełniaczy w postaci piasku oraz niewielkiej ilości proszku aluminiowego, który działa jako środek porotwórczy.

Konsultacja