Co to jest współczynnik Rw i jakie ma znaczenie dla całego okna?

Rw to współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej. Jest wyrażany w decybelach (dB). Im wyższa wartość współczynnika Rw, tym lepiej okno izoluje od hałasu z zewnątrz, a więc wycisza mieszkanie.

Typowe nowoczesne okno ma izolacyjność akustyczną na poziomie około 30 dB. To znaczy, że redukuje hałas z zewnątrz o 30 dB.
Warto zaznaczyć, że wartość Rw dla pakietu szybowego zastosowanego w oknie nie jest wartością Rw dla całego okna. Rw szyby dotyczy wyłącznie szyby zespolonej o określonych wymiarach, badanej w warunkach laboratoryjnych. Takie badanie polega na umieszczeniu okna pomiędzy pomieszczeniem nadawczym z głośnikiem, a pomieszczeniem odbiorczym, w którym znajduje się mikrofon. Bada się ile dźwięku z pomieszczenia nadawczego przedostało się do odbiorczego. Teoretycznie to prosta sprawa, jednak w praktyce mamy do czynienia z dźwiękami niskimi i wysokimi, a te są inaczej tłumione.

Szyby zespolone a izolacja akustyczna

Profil VEKA Softline 82

Szyby zespolone o budowie 4/16/4 (szyby o grubości 4 mm i 16 mm ramka dystansowa między nimi) pozwalają uzyskać izolację akustyczną okna na poziomie Rw=34 dB. Oznacza to, że jeśli na zewnątrz panuje hałas na poziomie 70 dB, to dzięki takim oknom ograniczymy hałas wewnątrz do 36 dB. Uogólniając, odczucie hałasu z ulicy maleje o około połowę.
By uzyskać lepsze parametry, należy zastosować szkło tzw. asymetryczne, np. 6/16/4. Dzięki temu okno uzyska wartość Rw około 37 dB.
Do miejsc bardzo głośnych można zastosować najlepiej izolujące akustycznie szyby – szyby klejone warstwowe, które osiągają Rw nawet 51 dB. Okno z takim pakietem szybowym uzyska Rw na poziomie 45-47 dB.

  • Okna w domu przy ruchliwej drodze powinny mieć Rw minimum 40 dB.
  • W pobliżu np. lotniska ponad 45 dB.
  • Najwyższy parametr izolacyjności akustycznej dla okna z profilami VEKA to 60 dB w oknie skrzynkowym.

Konsultacja i zdjęcia VEKA Polska

więcej na www.veka.pl